page_banner

Бидний үндсэн үнэт зүйлс

Аж ахуйн нэгжээрээ бахархаж байна

Бид бизнесээ үнэнч шударга, найдвартай байдлаар хэрэгжүүлдэг;
Бид амлалтаа биелүүлж, алдаагаа хүлээн зөвшөөрдөг;
Бидний хүн нэг бүрийн ажил, үйлдэл нь компанийн найдвартай байдлыг хангах зорилготой юм.

Чанар дээр суурилсан

Бид өндөр чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр хангах үүрэгтэй;
Бид бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг баталгаажуулахыг байгууллагын ёс зүйн хамгийн үндсэн дүрэм гэж үздэг.

Хэрэглэгчид чиглэсэн

Бид үйлчлүүлэгч бүрт чин сэтгэлээсээ санаа тавьж, үйлчилдэг;
Бид үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үзүүлдэг;
Бид үйлчлүүлэгчдийнхээ эрэлт хэрэгцээг үнэлж, асуудлыг шийдэж, үйлчлүүлэгчдийнхээ үнэ цэнийг бий болгодог.

Эв нэгдэж, урагш тэмүүл

Бизнесээ хэрэгжүүлэх явцад бид бие биенээ дэмжиж, сэтгэлгээ, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хадгалж, бүх хүчээ дайчлан, шаргуу хөдөлмөрлөж, зоригтой урагшилдаг.

Даруу, прагматик

Бизнесээ хэрэгжүүлэх явцдаа бид үргэлж даруухан, даруухан, уран зөгнөлт биш, худал хуурмаг зүйл ярьдаггүй, бодитой, бодитойгоор ажилладаг.

Хамтын ажиллагаа, ялалт-хожил

Бизнесээ хэрэгжүүлэх явцад бид хил хязгаарыг идэвхтэй нээж, түншүүдтэйгээ үнэ цэнийг бий болгож, хуваалцдаг.


ГЭР